โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
- เพื่อความถูกต้องของแบบฟอร์ม ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Browser รุ่นปัจจุบัน และติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader
  หรือโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF อื่นๆ
- ก่อนทำการกดปุ่มส่งข้อมูลให้ทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง
- นักเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลการสมัครมาล่วงหน้า จะต้องทำการกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนในวันสมัคร ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการสมัคร
- กรณีที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ สามารถมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องรับสมัครได้ในระหว่างวัน-เวลาที่รับสมัคร
  (ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าแล้วมาขอ Print ใบสมัครได้ที่ห้องรับสมัคร)
- หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 0-2118-9578 หรือ academic@yothinburana.net