โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     
 
 
พบปัญหาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ
    โทร. 0-2118-9578
 
2. พบปัญหาในการใช้ระบบรับสมัคร
    ติดต่อ e-mail : academic@yothinburana.net
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ
1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2020-5791 - 2