โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     
 
 

ตรวจสอบสถานะการนำส่งเอกสารและการสมัครสอบ
โปรดเลือกระดับชั้นและประเภทของใบสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกแผนการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ