โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     
 


ตรวจสอบสถานะการนำส่งเอกสารและการสมัครสอบ
ระดับชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไปเลขประจำตัวประชาชนกลับสู่หน้าแรก